Termografi

Termografi

FLIR0028
FLIR0683
FLIR0710
FLIR0770
FLIR0809
FLIR0806
FLIR0785

Termografering


Termografi är ett effektivt sätt att identifiera fel och defekter i olika typer av byggnader där en ekonomisk hantering av energi behövs.


Den främsta anledningen till att använda termografi är att finna fel innan det hinner uppstå skador och därmed orsaka stora kostnader.


Energiförluster i byggnader kan upptäckas med termografi och rätt insats kan göras för att åtgärda brister som finns varvid onödiga kostnader och energiförluster kan undvikas.


Termografi kräver att man förutom rätt utrustning har rätt kompetens och erfarenhet.

Det krävs även att materialet tolkas rätt och presenteras på ett enkelt sätt.

Vi på Besiktningsruppen har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna erbjuda en fullgod termografitjänst.

Våra termograförer är utbildade och specialiserade inom byggnadstermografi.


Att termografera utan undertryck rekommenderas inte då alla fel ej kan upptäckas samt man kan inte alltid se vart felet har uppstått.

Undertrycket bör ligga på ca. 50 Pa (Pascal).


Genom att spara energi sparar man på miljön, husets kondition, skick samt pengar.

Du får ett friskare hus och ett jämnare inomhusklimat.


Därför är energin/termografering viktig för dig och din byggnad:

Vid alla typer av ombyggnation, tillbyggnation samt nybyggnation, för att spara energi och för att undvika fukt, mögel och röta samt undvika onödiga energikostnader.