Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning


En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera både entreprenörens och beställarens intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna regler och myndigheters krav vid utförandet av byggentreprenaden.


Det kan tillexempel vara en besiktning före färdigställande av en entreprenad samt slutbesiktning vid färdigställande av entreprenad (byggnad, badrum, tillbyggnad mm.). Garantibesiktning utförs före två år efter utförd slutbesiktning.

  • Entreprenadbesiktningar består av:

  • Förbesiktning (FB)

  • Slutbesiktning (SB)

  • Ny Slutbesiktning (SB NR. X)

  • Efterbesiktning (EB)

  • Särskild besiktning (SÄB)

  • § 59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)


  • Överbesiktning (ÖB)