Hem

Termografering


Termografi är ett effektivt sätt att identifiera fel och defekter i olika typer av byggnader där en ekonomisk hantering av energi behövs. Den främsta anledningen till att använda termografi är att finna fel innan det hinner uppstå skador och därmed orsaka stora kostnader.


Läs mer

VÅRA TJÄNSTER

Entreprenadbesiktning


En entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera både entreprenörens och beställarens intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler, allmänna regler och myndigheters krav vid utförandet av byggentreprenaden.


Läs mer

Täthetsprovning


Lufttäthet - en förutsättning för väl fungerande byggnader!

Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.


Läs mer

Bostadsrättsbesiktning


Vad gäller när du köper en bostadsrätt?
När du köper en bostadsrätt så gäller inte den vanliga undersökningsplikten, jordabalken som för till exempel en villa, utan här gäller bostadsrättslagen och köplagen.


Läs mer

Välkommen till oss på Besiktningsgruppen


Vi är ett Stockholmsbaserat besiktningsföretag som erbjuder dig alla typer av byggnadsbesiktningar, täthetsprovning, termografi och mer!


Vid större projekt samarbetar vi med besiktningsmän inom alla discipliner som Ventilation, VVS, El, Sprinkler och Hiss.


För oss är inga uppdrag för stora eller för små.

Företag, privatpersoner, Brf eller organisationer är alla välkomna.

Referenser


Brf, företag, privatpersoner samt genom konsultverksamhet som biträdande besiktningsmän.