Termografi

Överlåtelsebesiktning


En byggnadsteknisk besiktning vid köp av bostad eller när du säljer ditt hus.


Läs mer

Entreprenadbesiktning


Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga handlingar

Läs mer

Övriga tjänster


Besiktning av lägenhet Brf, statusbesiktning, provtryckning samt termografi.


Läs mer

Provtryckning, läs mer!

Besiktning av badrum, lägenhet, status. Termografering. Läs mer om våra övriga tjänster!

Vad gäller när du ska köpa en lägenhet?

Här får du några tips! Läs mer...

City & norra Stockholm  070 797 28 10

City & södra Stockholm 070 734 25 30Reg nr. 556529-5713

Innehar F-skattesedel

Vi har ansvarsförsäkring

Termografering

Vi utför termografering i Stockholm

Termografering kräver kompetens!

Termografi är ett effektivt sätt att identifiera fel och defekter i olika typer av byggnader där en ekonomisk hantering av energi behövs. Den främsta anledningen till att använda termografi är att finna fel innan det hinner uppstå skador och därmed orsaka stora kostnader.

Energiförluster i byggnader kan upptäckas med termografi och rätt insats kan göras för att åtgärda brister som finns varvid onödiga kostnader och energiförluster kan undvikas.

Termografi kräver att man förutom rätt utrustning har rätt kompetens och erfarenhet.

Det krävs även att materialet tolkas rätt och presenteras på ett enkelt sätt.

Vi på Besiktningsgruppen har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna erbjuda en fullgod termografitjänst.

Våra termograförer är utbildade och specialiserade inom byggnadstermografi.

Att termografera utan undertryck rekomenderas inte, då alla fel ej kan upptäckas samt man kan inte alltid se vart felet har uppstått.

Undertrycket bör ligga på ca. 50 Pa (Pascal).

Vi kan även termograferar enligt SS-EN 13187

Genom att spara energi sparar man på miljön, husets kondition och skick samt pengar. Du får ett friskare hus och ett jämnare inomhusklimat.

Därför är energin/termografering viktig för dig och din byggnad:

Vid alla typer av ombyggnation, tillbyggnation samt nybyggnation, för att spara energi och för att undvika fukt, mögel och röta samt undvika onödiga energikostnader.


En bild säger mycket!

Här ser du en otäthet som kostar mycket pengar och kan förstöra ditt hus!

(Bilden visar vinkel mellan vägg och golv.)


Besiktningsgruppen Etbl. 1996